De sloop van Amphia Langendijk gaat van start

13 juni '22

Eindelijk is het zo ver: aannemer New Horizon start met de sloop van de gebouwen. Met de aanvang van de sloopwerkzaamheden wordt weer een grote stap gezet richting de nieuwe woonwijk Park Langendijk. Wat gaat er de komende tijd gebeuren en wat zie je er van?

Sloop in 3 fases

De eerste werkzaamheden starten in week 23 en bestaan uit het strippen van de gebouwen, zowel binnen als buiten. Dat wil zeggen dat alle herbruikbare elementen worden verwijderd. Diverse onderdelen kunnen 1:1 worden hergebruikt en krijgen een tweede leven, andere onderdelen leveren in een recyclingsproces hun bijdrage aan het ontstaan van ‘nieuwe’ soortgelijke (bouw)materialen. Vervolgens wordt gestart met asbestsanering. Het aan de voorzijde uitgevoerde asbestinventarisatieonderzoek heeft aangetoond dat dit noodzakelijk is. Daar zijn we dus volledig op voorbereid. De sanering en afvoer van het materiaal wordt uitgevoerd binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Tenslotte wordt vanaf week 27 begonnen met de totaalsloop. Voor de omwonenden zal dit laatste het meest zichtbare deel van de sloop zijn.

Het verkeer t.b.v. de sloopwerkzaamheden gaat via de aansluiting aan de Graaf Engelbertlaan. De werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer in de wijk Boeimeer.

New Horizon

New Horizon is de aannemer die verantwoordelijk is voor de sloop van de gebouwen op het terrein. Zij zijn gespecialiseerd in circulaire sloop, dat zij ‘oogsten’ noemen: het ontmantelen of demonteren van een gebouw. Wil je daar meer over weten? Neem dan een kijkje op hun website.

Planning

De  werkzaamheden door New Horizon starten in juni 2022 en zullen ongeveer 1 jaar duren. Van de voortgang houden we je periodiek met nieuwberichten op de hoogte. Ook zal de aannemer zelf zorgen voor het informeren van de direct aanwonenden.

Vragen?

Heb je (urgente) vragen over de dagelijkse gang van zaken rondom de sloopwerkzaamheden? Neem dan gerust contact op met Mark Wesel via 06 19 02 85 06 of per e-mail: [email protected]

Voor andere vragen of klachten kun je per e-mail contact opnemen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling: [email protected].

Vragen? Neem direct contact op
Wat speelt er? Het laatste nieuws