De ontheffing van de Zusterflat is afgegeven

15 september '23

Goed nieuws! De ontheffing voor de sloop van de Zusterflat is door de Omgevingsdienst afgegeven. Dit betekent dat we toestemming hebben om de Zusterflat te slopen.

Flora- en faunaonderzoek uitgevoerd

Eerder gaven we al aan dat er voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden een flora- en faunaonderzoek is uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten in de nabijheid en binnen het plangebied. In de Zusterflat hebben we destijds verblijfplaatsen van een beschermde diersoort aangetroffen: de vleermuis. Voor deze dieren hebben we tijdelijke maatregelen getroffen in de vorm van diverse (tijdelijke) kasten. Deze kasten hebben we gehangen aan en in de gevels van gebouwen in de directe omgeving van Park Langendijk.

Inmiddels hebben we positief bericht van de Omgevingsdienst ontvangen en zullen we naar verwachting in mei 2024 tot sloop van de Zusterflat overgaan. Voordat we starten met de sloop, worden er maatregelen getroffen om het gebouw ecologisch onklaar te maken conform de voorwaarden die genoemd zijn in de ontheffing.

  Home
  Het laatste nieuws