Stand van zaken Park Langendijk

23 december '21

In het afgelopen jaar is er achter de schermen veel werk verzet voor de ontwikkeling van de woningen in Park Langendijk. Benieuwd wat er in de afgelopen periode is gebeurd, wat er verder op stapel staat en de (voorlopige) planning? We geven je graag een update.

Deuren Amphia definitief gesloten

Begin november heeft de ziekenhuislocatie van Amphia aan de Langendijk de deuren definitief gesloten. De termijn voor de Coronateststraat is op verzoek van de GGD tot 1 april 2022 verlengd.

Eerste activiteiten al zichtbaar

Inmiddels zijn de eerste activiteiten buiten al zichtbaar. Er is een hekwerk geplaatst en het terrein is niet meer toegankelijk. Ook is recent het archeologisch onderzoek afgerond. Er zijn geen vondsten aangetroffen van archeologische waarde. In het eerste kwartaal van 2022 worden de gebouwen gesaneerd, zodat deze daarna gesloopt kunnen worden. 

image alt

Gevarieerd woningaanbod

De afgelopen maanden hebben BPD en Thebe samen met adviseurs en architecten hard gewerkt aan het bestemmingsplan en de schetsplannen voor de woningontwikkeling en de ontwikkeling van het woonzorgcomplex voor Thebe. In Park Langendijk komen stadswoningen in verschillende types, verdeeld over de hofjes. Langs het Zaartpark worden zogenaamde oeverwoningen gerealiseerd. Dit zijn royale woningen met een bijzondere architectuur, passend bij het bijzondere en groene karakter van Park Langendijk. In het plan komen ook koop- en huurappartementen in verschillende types.

In totaal komen in Park Langendijk ca. 290 woningen en een woonzorgcomplex voor max. 145 oudere mensen en mensen die intensieve zorg nodig hebben.

image alt

Stads wonen in het groen

Park Langendijk kenmerkt zich door haar groene kwaliteiten; het Zaartpark wordt betrokken bij de nieuwe stadswijk, waardoor het gevoel van wonen in het park wordt versterkt. Centraal in de wijk komt de Brink, een open - deels vergroende - ruimte, een plek voor ontmoeten, verblijven, activiteiten en georganiseerd samenkomen. Dit is ook de plek waar het oorspronkelijke ‘behandelhuis’ van het hoofdgebouw zich bevindt. De intentie is om het behandelhuis te transformeren naar woongebouw en de karakteristieke witte kopgevel met glas-in-beton venster van de kapel te herstellen. Het behandelhuis staat midden op de Brink en samen vormen ze het hart van Park Langendijk. In het programma van Thebe komt een ‘gasterij’ welke is georiënteerd aan de Brink. Deze gasterij wordt ook een plek voor omwonenden.

Voorlopige planning

Kwartaal 1 2022

  • Aan de Langendijk en Graaf Engelbertlaan worden verkoopborden geplaatst
  • Start sanering en voorbereiding werkzaamheden sloop
  • GGD-teststraat aanwezig op locatie tot 1 april 2022
  • Informatieavond over de Bestemmingsplanprocedure voor bewoners Boeimeer (uitnodiging via gemeente)

2e helft 2022

  • Start verkoop eerste woningen

2024

  • 1e bewoners in Park Langendijk

  Bekijk planning
  Bekijk meer nieuws