De straatnamen van Park Langendijk zijn bekend!

27 februari '23

Afgelopen periode hebben we jullie gevraagd om mee te denken over de straatnamen van Park Langendijk, want bij een nieuwe wijk horen nieuwe straatnamen! Het was een moeilijke keuze om uit de meer dan 1200 ingezonden straatnamen een keuze te maken, maar inmiddels zijn de straatnamen formeel vastgesteld door het College van Bestuur en de wethouders.

Van Vroedvrouwenstraat tot Nieuw Leven

Het uitgangspunt was straatnamen die passen bij de historie van het oude Amphia ziekenhuis of bij de nieuwe groene woonwijk 'Park Langendijk'. Het is een mooie selectie geworden van toepasselijke namen, enerzijds met een knipoog naar het verleden en anderzijds passend bij het heden en de toekomst. Van Otterwiel tot Poelkikkerstraat en van Nieuw Leven tot Avondrood. De centrale plek in de wijk krijgt de naam Diaconessenstraat. Deze naam verwijst naar het Diaconessenhuis dat in 1959 op het terrein is gevestigd. 

Op onderstaande situatietekening zijn de nieuwe straatnamen aangegeven:

test
Photowalk Amphia ziekenhuis Bekijk de foto's
Wat speelt er? Het laatste nieuws