Voortgang Park Langendijk

28 februari '22

In december 2021 hebben we alle inwoners van Boeimeer per brief benaderd met informatie over de laatste stand van zaken rondom Park Langendijk. We gaven daarin o.a. aan dat het de laatste ‘papieren’ nieuwsbrief was; om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Park Langendijk, kon je je via de website op de nieuwsbrief abonneren. De daarop volgende enorme piek aan inschrijvingen op de nieuwsbrief laat zien dat die laatste papieren nieuwsbrief in goede orde is ontvangen!

Planning

Een onderwerp dat in december onder de aandacht is gebracht, is de planning van Park Langendijk. Daarin hebben zich voor de planning in Q1 2022 inmiddels een aantal wijzigingen voorgedaan waarover we jullie graag willen informeren.

  • Inmiddels staan de gebiedsborden aan zowel de Graaf Engelbertlaan én aan de Langendijk.
  • Start sanering en voorbereiding werkzaamheden sloop. In maart hebben we duidelijk welk sloopbedrijf de werkzaamheden zal gaan verrichten. Vervolgens wordt eind april gestart met het strippen van het gebouw en saneringswerkzaamheden.
  • De GGD-teststraat is sinds 14 februari in bedrijf vanuit de nieuwe locatie aan de Heerbaan, in het voormalige ABN-AMRO-gebouw. Ze zijn dus eerder dan het gecommuniceerde 1 april 2022 van het terrein vertrokken.
  • Informatiebijeenkomst over de Bestemmingsplanprocedure: anders dan we in december verwachtten, schuift dit door naar eind kwartaal 2 2022.
image alt

Bestemmingsplanprocedure

Op basis van wettelijke termijnen is de doorlooptijd om te komen tot een onherroepelijk Bestemmingsplan 26 tot 31 weken, het voortraject niet meegerekend. Dat lijkt erg lang, maar als je weet welke stappen er genomen dienen te worden, wordt duidelijk waarom daar zoveel tijd mee gemoeid is.

• Laatste stappen voorbereiding
• Vooroverleg met betrokken partijen waaronder Provincie, Waterschap en Brandweer over ontwerp Bestemmingsplan
• Aanpassing ontwerp Bestemmingsplan
• Besluit gemeente
• Ter inzagelegging ontwerp Bestemmingsplan door gemeente gedurende een periode van 6 weken, tijdens deze periode wordt de informatieavond georganiseerd. Deze avond staat gepland eind kwartaal 2 2022. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
• Afhandeling zienswijzen en evt. aanpassing Bestemmingsplan
• Vaststellen Bestemmingsplan door de Raad
• Ter inzagelegging vastgesteld Bestemmingsplan gedurende een periode van 6 weken
• Bestemmingsplan onherroepelijk

Vragen? Neem direct contact op
Wat speelt er? Nieuwsoverzicht