Concept situatieschets

12 maart '22

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van Park Langendijk in Breda. We zijn nog niet zover dat we de definitieve situatieschets kunnen delen, maar om toch alvast een beeld te geven van de nieuwe wijk, delen we de concept situatieschets met je.

Deze is nog niet definitief, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Stads wonen in het groen

In de wijk komen circa 115 grondgebonden woningen, waaronder hoek- en rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en een aantal bijzondere, grote woningen aan de kant van het Zaartpark. Verder komen er circa 176 appartementen, zowel koop als huur. In totaal komen er in Park Langendijk circa 290 woningen. Op de concept situatieschets zie je waar de woningen verdeeld liggen in het plan.

Ook komt er een woonzorgcomplex voor max. 145 oudere mensen en mensen die intensieve zorg nodig hebben.

Concept situatieschets
  Nieuwsoverzicht
  Meer over de voortgang