Update Planning Park Langendijk

31 maart '23

De ontwikkelingen in de bouwwereld kunnen niemand ontgaan zijn, de media staan er vol van. Ook in Park Langendijk komen we in de voorbereidingen de nodige hindernissen tegen. Zo kunnen we door de aanwezigheid van vleermuizen de zusterflat nog niet slopen en zijn onder andere de regels omtrent stikstof gewijzigd. Alles bij elkaar heeft dat consequenties voor de planning van het bestemmingsplan en de verkoop en realisatie van de woningen en appartementen.

image alt

Zusterflat

Op het terrein van Park Langendijk is al een groot deel van de gebouwen gesloopt om de nieuwe woningen en appartementen te kunnen bouwen. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten in de nabijheid en binnen het plangebied. In de te slopen zusterflat hebben wij verblijfplaatsen van een beschermde diersoort aangetroffen: de vleermuis. Voor deze dieren hebben we tijdelijke maatregelen getroffen in de vorm van diverse (tijdelijke) kasten. Deze kasten hangen aan en in de gevels van gebouwen in de directe omgeving van Park Langendijk. Zodra we een ontheffing van de Omgevingsdienst ontvangen, zullen we tot sloop van dit gebouw overgaan.

Voortgang bestemmingsplan

De procedure voor het bestemmingsplan loopt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in mei/juni 2022 ter visie gelegen. Waar mogelijk is het plan aangepast. Daarnaast worden er een aantal aanvullende onderzoeken gedaan en geactualiseerd. Het streven is dat het bestemmingsplan voor de zomer van 2023 wordt behandeld in de gemeenteraad.

image alt

Volgorde realisatie

We hebben nogmaals gekeken naar de volgorde waarin we het plan, in combinatie met de nieuwbouw van Thebe, het beste kunnen realiseren omdat de Zusterflat nog niet gesloopt kan worden. In overleg met onze adviseur(s) is besloten in de zuidoostelijke hoek van het plan te starten met de verkoop en realisatie van de eerste deelplannen. Met deze fasering kunnen we zowel grondgebonden woningen als appartementen aanbieden, zodat we in Park Langendijk met een gevarieerd woningaanbod kunnen starten.

Daarnaast worden in deze eerste fase huurappartementen voor WonenBreburg en BPD Woningfonds (middeldure huursegment) gerealiseerd.

Wanneer start de verkoop?

Na de zomer van 2023 verwachten we de eerste informatie over deze woningen en appartementen online te kunnen plaatsen. De start verkoop van deze eerste deelplannen staat op de planning voor Q1 2024.

Wil je op de hoogte blijven van Park Langendijk? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, ontvang je automatisch bericht.

  Straatnamen bekend
  Voortgang ontmanteling maart